ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BATHROOM ACCESSORIES / อุปกรณ์ห้องน้ำ
ท่อย่นอเนกประสงค์
1.5,2 M.
PF-511 (1.5 M.)
ท่อย่นอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. PF-511 (1.5 M.)
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเทา
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 M.
วัสดุ
PF-311 (2 M.)
ท่อย่นอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. PF-311 (2 M.)
รุ่น / MODEL ยืดหดได้
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) 2 M.
วัสดุ
PF-512 (2 M.)
ท่อย่นอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. PF-512 (2 M.)
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเทา
ขนาด (โดยประมาณ) 2 M.
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น