ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BATHROOM ACCESSORIES / อุปกรณ์ห้องน้ำ
สายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า
2,3 M.
PMC-213 (3 M.)
สายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า
รหัส / ITEM NO. PMC-213 (3 M.)
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) 3 M.
วัสดุ
PMC-212 (2 M.)
สายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า
รหัส / ITEM NO. PMC-212 (2 M.)
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) 2 M.
วัสดุ