ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR MAT / พรมดักฝุ่น
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีวีซี คราฟติ้ง แมท 45x75 cms.
BMX-210
BMX-210/501
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีวีซี คราฟติ้ง แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-210
รุ่น / MODEL 501
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 75 cms.
วัสดุ
BMX-210/502
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีวีซี คราฟติ้ง แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-210
รุ่น / MODEL 502
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 75 cms.
วัสดุ