ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR MAT / พรมดักฝุ่น
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ไวนิล คัลเลอร์ฟู แมท
BMX-209
BMX-209/404
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ไวนิล คัลเลอร์ฟู แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-209
รุ่น / MODEL 404
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-209/403
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ไวนิล คัลเลอร์ฟู แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-209
รุ่น / MODEL 403
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-209/402
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ไวนิล คัลเลอร์ฟู แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-209
รุ่น / MODEL 402
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-209/401
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ไวนิล คัลเลอร์ฟู แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-209
รุ่น / MODEL 401
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ