ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR MAT / พรมดักฝุ่น
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 40 x 60 cms.
BMX-208
BMX-208/302
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 40 x 60 cms.
รหัส / ITEM NO. BMX-208
รุ่น / MODEL 302
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาล
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-208/301
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 40 x 60 cms.
รหัส / ITEM NO. BMX-208
รุ่น / MODEL 301
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเทา
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-208/304
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 40 x 60 cms.
รหัส / ITEM NO. BMX-208
รุ่น / MODEL 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเขียว
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-208/303
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 40 x 60 cms.
รหัส / ITEM NO. BMX-208
รุ่น / MODEL 303
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำเงิน
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น