ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR MAT / พรมดักฝุ่น
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีอี แนปปิ้ง แมท
BMX-206
BMX-206/102
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีอี แนปปิ้ง แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-206
รุ่น / MODEL 102
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำเงิน
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-206/101
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีอี แนปปิ้ง แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-206
รุ่น / MODEL 101
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเขียว
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-206/104
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีอี แนปปิ้ง แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-206
รุ่น / MODEL 104
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำเงิน
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-206/103
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีอี แนปปิ้ง แมท
รหัส / ITEM NO. BMX-206
รุ่น / MODEL 103
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาล
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น