ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SLIDE DOOR / ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
BEST SELLING
BSX-21
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-21
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 120 x 185 cms.
วัสดุ
BSX-76
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-76
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 120 x 185 cms.
วัสดุ
BSX-74
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-74
รุ่น / MODEL แบบ FRAMELESS
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 120 x 185 cms.
วัสดุ
BSX-73
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-73
รุ่น / MODEL แบบพร้อมชั้นวาง 3 ชั้น
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 150 x 185 cms.
วัสดุ
BSX-72
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-72
รุ่น / MODEL แบบพร้อมชั้นวาง 3 ชั้น
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 120 x 185 cms.
วัสดุ
BSX-71
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-71
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 150 x 185 cms.
วัสดุ
BSX-70
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-70
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 120 x 185 cms.
วัสดุ
BSX-22
ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-22
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 90 x 195 cms.
วัสดุ