ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR BLIND / มู่ลี่ประตู
ม่านประตูกันยุงและแมลง รุ่น แถบแม่เหล็กแบบเส้นยาว
TK-50
BEIGE (BE)
ม่านประตูกันยุงและแมลง รุ่น แถบแม่เหล็กแบบเส้นยาว
รหัส / ITEM NO. TK-50
รุ่น / MODEL (BE)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BEIGE
ขนาด (โดยประมาณ) W.90 x H.210 cms.
วัสดุ
BROWN (BR)
ม่านประตูกันยุงและแมลง รุ่น แถบแม่เหล็กแบบเส้นยาว
รหัส / ITEM NO. TK-50
รุ่น / MODEL (BR)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BROWN
ขนาด (โดยประมาณ) W.90 x H.210 cms.
วัสดุ
GREY (GY)
ม่านประตูกันยุงและแมลง รุ่น แถบแม่เหล็กแบบเส้นยาว
รหัส / ITEM NO. TK-50
รุ่น / MODEL (GY)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GREY
ขนาด (โดยประมาณ) W.90 x H.210 cms.
วัสดุ