ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BATHROOM ACCESSORIES / อุปกรณ์ห้องน้ำ
ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ 9 ชิ้น รุ่นทรงกลม
BEST QUALITY
BAS11-2
ที่วางแก้ว
รหัส / ITEM NO. BAS11-2
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BAS11-1
ขอแขวน
รหัส / ITEM NO. BAS11-1
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BS-13
ราวพาดผ้า 2 ระดับ
รหัส / ITEM NO. BS-13
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 60 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BS-12
ราวพาดผ้า 2 ราว
รหัส / ITEM NO. BS-12
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 60 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BS-11
ราวพาดผ้า
รหัส / ITEM NO. BS-11
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 60 cms.
วัสดุ BS-11
BAS11-7
ชั้นวางของ
รหัส / ITEM NO. BAS11-7
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BAS11-5
ที่ใส่กระดาษชำระ
รหัส / ITEM NO. BAS11-5
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BAS11-4
ที่แขวนผ้าเช็ดมือ
รหัส / ITEM NO. BAS11-4
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BAS11-3
ที่วางสบู่
รหัส / ITEM NO. BAS11-3
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น