ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BATHROOM ACCESSORIES / อุปกรณ์ห้องน้ำ
ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ 9 ชิ้น รุ่นทรงเหลี่ยม
BEST QUALITY
BAS12-3
ที่วางสบู่
รหัส / ITEM NO. BAS12-3
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-2
ที่วางแก้ว
รหัส / ITEM NO. BAS12-2
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-1
ขอแขวน
รหัส / ITEM NO. BAS12-1
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BAS-13
ชั้นวางของสแตนเลสอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. BAS-13
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 20x11x2.5 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-9
ราวพาดผ้า 2 ระดับ
รหัส / ITEM NO. BAS12-9
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 60 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-8
ราวพาดผ้า 2 ราว
รหัส / ITEM NO. BAS12-8
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 60 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-7
ชั้นวางของ
รหัส / ITEM NO. BAS12-7
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-6
ราวพาดผ้า
รหัส / ITEM NO. BAS12-6
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 60 cms.
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-5
ที่ใส่กระดาษชำระ
รหัส / ITEM NO. BAS12-5
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส
BAS12-4
ที่แขวนผ้าเช็ดมือ
รหัส / ITEM NO. BAS12-4
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น