ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TEXTILE SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
SCP-23
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL KS3-06
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL KS3-05
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
WONDER WORLD
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2322
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN WONDER WORLD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
CANDY FISH
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2321
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CANDY FISH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SOFT SEA
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2320
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SOFT SEA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
STREAM
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2319
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN STREAM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
NATURE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2318
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN NATURE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
PARALLEL
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2317
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN PARALLEL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SO SWEETY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2316
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SO SWEETY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
HOOPS
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2315
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN HOOPS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
HEART BEAT
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2314
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN HEART BEAT
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SEA WAY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2313
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SEA WAY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BATH OF FASHION
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2312
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BATH OF FASHION
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SOFT FLORA
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2311
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SOFT FLORA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
LUCKY CIRCLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2310
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LUCKY CIRCLE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FLOWER CLUB
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2309
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FLOWER CLUB
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
RAINFLOWER
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2308
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN RAINFLOWER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
OCEAN MOSAIC
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2307
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN OCEAN MOSAIC
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MINIMAL
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2306
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MINIMAL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
GREENERY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2305
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GREENERY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
PERFECT DAY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2332
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN PERFECT DAY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
WARM LEAF
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2331
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN WARM LEAF
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
THE SQUARE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2330
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE SQUARE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SWEET FLORAL
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2329
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SWEET FLORAL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FRESHY ZOO
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2328
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FRESHY ZOO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
OWL FRIEND
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2327
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN OWL FRIEND
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
HAPPY ANIMAL
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2326
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN HAPPY ANIMAL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SEA SIGHT
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2325
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SEA SIGHT
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
DOTTY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2324
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN DOTTY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SPRING DAY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL P 2323
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SPRING DAY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL KS3-11
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL KS3-10
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL KS3-09
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL KS3-08
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SPATEX DESIGN
รหัส / ITEM NO. SCP-23
รุ่น / MODEL KS3-07
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น