ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
PLASTIC SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำพลาสติก
ม่านห้องน้ำพลาสติก รุ่น 100% PEVA WONDER BATH
SCP-1
THE HOOP
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4077
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE HOOP
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
MAGIC ROSE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4076
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MAGIC ROSE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
ROMANTIC FLOWERS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4075
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ROMANTIC FLOWERS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
FAIRY FEATHERS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4074
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FAIRY FEATHERS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
OCEAN WORLD
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4073
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN OCEAN WORLD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
MID AUTUMN
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4072
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MID AUTUMN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
CITRUSO
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4071
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CITRUSO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
DEEP SEA
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4070
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN DEEP SEA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SWEET BLOSSOM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4069
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SWEET BLOSSOM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
HEART & SOUL
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4068
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN HEART & SOUL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
GREEN FIELD
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4067
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GREEN FIELD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SHELL STAR
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4066
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SHELL STAR
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SASSY CAT
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4064
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SASSY CAT
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
FURBY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4063
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FURBY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SHRUBBERY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4062
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SHRUBBERY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
BLUE DIMENSION
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4061
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLUE DIMENSION
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
PINK FREEDOM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4059
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN PINK FREEDOM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
STELLA FLOWERS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4058
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN STELLA FLOWERS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
GREENISH
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4057
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GREENISH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
THE MATRIX
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4056
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE MATRIX
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SWEET BLOSSOM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4055
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SWEET BLOSSOM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
PLENTIFUL
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4054
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN PLENTIFUL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
AVATAR
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4052
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN AVATAR
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
BUBBLE PARTY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4048
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BUBBLE PARTY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
BLOSSA BLOSSOM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4045
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLOSSA BLOSSOM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
MODERN SQUARE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4044
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MODERN SQUARE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
MUDMEE SILK
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4078
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MUDMEE SILK
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
LEAF SEASON
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA WONDERBATH
รหัส / ITEM NO. SCP-1
รุ่น / MODEL C 4065
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LEAF SEASON
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น