ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR BLIND / มู่ลี่ประตู
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
TK-36
B 18
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 18
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 17
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 17
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 16
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 16
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 15
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 15
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 14
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 14
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 13
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 13
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 12
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 12
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 04
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 04
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 02
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 02
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 20
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 20
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ
B 19
มู่ลี่ประตูแบบพิมพ์ลายเต็มผืน
รหัส / ITEM NO. TK-36
รุ่น / MODEL B 19
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.80 x H.200 cms.
วัสดุ