ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BATHROOM ACCESSORIES / อุปกรณ์ห้องน้ำ
SLIDE BAR, ขาเสียบฝักบัว
BEST QUALITY
SVK-10
ขาเสียบฝักบัว
รหัส / ITEM NO. SVK-10
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
SVK-9
ขาเสียบฝักบัว
รหัส / ITEM NO. SVK-9
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
SVK-8
ขาเสียบฝักบัว
รหัส / ITEM NO. SVK-8
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
SVK-5
ขาเสียบฝักบัว
รหัส / ITEM NO. SVK-5
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
TK-13
ที่ตั้งคอฝักบัวหมุนปรับระดับ
รหัส / ITEM NO. TK-13
รุ่น / MODEL รุ่น SWING
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
HONOLULU
SLIDE BAR
รหัส / ITEM NO. SLD-11
รุ่น / MODEL HONOLULU
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
CASABLANCA
SLIDE BAR
รหัส / ITEM NO. SLD-12
รุ่น / MODEL CASABLANCA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
FLORIDA
SLIDE BAR
รหัส / ITEM NO. SLD-14
รุ่น / MODEL FLORIDA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ