ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BATHROOM ACCESSORIES / อุปกรณ์ห้องน้ำ
สายฝักบัว, สายฉีดชำระ
BEST QUALITY
SSQ-202
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SSQ-202
รุ่น / MODEL รุ่น DOUBLE INTERLOCK
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 2 เมตร
วัสดุ
SSQ-501 BLACK
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SSQ-501 BLACK
รุ่น / MODEL รุ่น DOUBLE INTERLOCK
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 เมตร
วัสดุ
SSQ-401
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SSQ-401
รุ่น / MODEL รุ่น DOUBLE INTERLOCK
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 1.2 เมตร
วัสดุ
SQ-1E
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น ยืดขยายได้
รหัส / ITEM NO. SQ-1E
รุ่น / MODEL รุ่น DOUBLE INTERLOCK (EXTENSIBLE MODEL)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 เมตร
วัสดุ
SQ-1
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SQ-1
รุ่น / MODEL รุ่น DOUBLE INTERLOCK
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 เมตร
วัสดุ
SPV-302WH
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPV-302WH
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 เมตร
วัสดุ
SPV-301PK
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPV-301PK
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีชมพู
ขนาด (โดยประมาณ) 1.2 เมตร
วัสดุ
SPV-301BL
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPV-301BL
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีฟ้า
ขนาด (โดยประมาณ) 1.2 เมตร
วัสดุ
SPV-301WH
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPV-301WH
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) 1.2เมตร
วัสดุ
SPD-801GL
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPD-801GL
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GOLD SERIES
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 เมตร
วัสดุ
SPD-801SV
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPD-801SV
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SILVER SERIES
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 เมตร
วัสดุ
SPD-101WH
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPD-101WH
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) 1.5 เมตร
วัสดุ
SPD-102WH
สายฝักบัวสแตนเลส รุ่นล็อค 2 ชั้น
รหัส / ITEM NO. SPD-102WH
รุ่น / MODEL รุ่น DELUXE QUALITY FLEXIBLE HOSE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) 1.2 เมตร
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น