ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SLIDE DOOR / ฉากกั้นกระจกอาบน้ำ
ฉากกั้นอาบน้ำพร้อมขอบคิ้วรองฉากกั้นอาบน้ำ
BEST SELLING
BSX-21SE
ฉากกั้นอาบน้ำพร้อมขอบคิ้วรองฉากกั้นอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-21SE
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 120x185 cms.
วัสดุ
BSX-21SE-BK
ฉากกั้นอาบน้ำพร้อมขอบคิ้วรองฉากกั้นอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-21SE-BK
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLACK SERIES
ขนาด (โดยประมาณ) 120x185 cms.
วัสดุ
BSX-70SE
ฉากกั้นอาบน้ำพร้อมขอบคิ้วรองฉากกั้นอาบน้ำ
รหัส / ITEM NO. BSX-70SE
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 120x185 cms.
วัสดุ