ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TISSUE BOX / กล่องใส่ทิชชู่
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 201
Stainless Steel 201
TPS-206
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 201
รหัส / ITEM NO. TPS-206
รุ่น / MODEL สแตนเลส 201
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.120 X W.125 X H.125 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPS-205
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 201
รหัส / ITEM NO. TPS-205
รุ่น / MODEL สแตนเลส 201
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.119 X W.120 X H.123 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPS-208
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 201
รหัส / ITEM NO. TPS-208
รุ่น / MODEL สแตนเลส 201
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.140 X W.130 X H.55 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPS-207
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 201
รหัส / ITEM NO. TPS-207
รุ่น / MODEL สแตนเลส 201
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.80 X W.160 X H.130 mm.
วัสดุ สแตนเลส