ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TISSUE BOX / กล่องใส่ทิชชู่
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 304
Stainless Steel 304
TPS-202
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPS-202
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.115 X W.254 X H.260 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPS-201
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPS-201
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.115 X W.254 X H.260 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPS-204
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPS-204
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.100 X W.283 X H.260 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPS-203
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPS-203
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.100 X W.283 X H.365 mm.
วัสดุ สแตนเลส

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น