ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TISSUE BOX / กล่องใส่ทิชชู่
ที่ใส่ทิชชู่และถังขยะสแตนเลส 304
Stainless Steel 304
TPW-302
ที่ใส่ทิชชู่และถังขยะสแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPW-302
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.100 X W.300 X H.750 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPW-301
ที่ใส่ทิชชู่และถังขยะสแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPW-301
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.125 X W.300 X H.750 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPW-304
ที่ใส่ทิชชู่และถังขยะสแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPW-304
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.140 X W.350 X H.1200 mm.
วัสดุ สแตนเลส
TPW-303
ที่ใส่ทิชชู่และถังขยะสแตนเลส 304
รหัส / ITEM NO. TPW-303
รุ่น / MODEL สแตนเลส 304
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) L.125 X W.300 X H.1200 mm.
วัสดุ สแตนเลส

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น