ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
COTTON BATH MAT / พรมคอตต้อน
พรมคอตต้อน รุ่น พรมเดี่ยว 45 x 65 cms.
BM-227,228
BM-227-2
พรมคอตต้อน รุ่น CHENILLE STYLE
รหัส / ITEM NO. BM-227-2
รุ่น / MODEL CHENILLE STYLE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 65 cms.
วัสดุ คอตต้อน
BM-227-1
พรมคอตต้อน รุ่น CHENILLE STYLE
รหัส / ITEM NO. BM-227-1
รุ่น / MODEL CHENILLE STYLE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 65 cms.
วัสดุ คอตต้อน
BM-228
พรมคอตต้อน รุ่น DOT STYLE
รหัส / ITEM NO. BM-228
รุ่น / MODEL DOT STYLE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 65 cms.
วัสดุ คอตต้อ