ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
MICRO FIBER MAT / ไมโครไฟเบอร์
พรมเช็ดเท้า ไมโครไฟเบอร์ รุ่น DOT STYLE, LOOP STYLE
BM-229,230
BM-229
พรมไมโครไฟเบอร์ รุ่น DOT STYLE
รหัส / ITEM NO. BM-229
รุ่น / MODEL DOT STYLE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 65 cms.
วัสดุ ไมโครไฟเบอร์
BM-230
พรมไมโครไฟเบอร์ รุ่น LOOP STYLE
รหัส / ITEM NO. BM-230
รุ่น / MODEL LOOP STYLE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 65 cms.
วัสดุ ไมโครไฟเบอร์