ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
PLASTIC SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำพลาสติก
ม่านห้องน้ำพลาสติก รุ่น 100% PEVA LIGHTEX
SCP-18
BEAUTY SALON
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8064
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BEAUTY SALON
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SHELLY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8063
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SHELLY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
FLAMINGO SHOW
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8062
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FLAMINGO SHOW
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
COLOR LEAF
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8061
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN COLOR LEAF
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
OWLS SO CUTE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8060
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN OWLS SO CUTE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
THE BLOSSOM BLOOM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8059
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE BLOSSOM BLOOM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SEA STARS PARTY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8058
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SEA STARS PARTY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
THE SECRET GARDEN
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8057
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE SECRET GARDEN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
FISH PARADES
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8056
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FISH PARADES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
FLY FLY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8055
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FLY FLY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
ZEN SPA
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8054
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ZEN SPA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
BIRDCAGE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8053
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BIRDCAGE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
RAIN FLOWER
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8052
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN RAIN FLOWER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
THE CIRCLES
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8051
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE CIRCLES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
BUSHY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8050
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BUSHY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
FISH LAND
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8049
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FISH LAND
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
NAVY BLUE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8048
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN NAVY BLUE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
OYFUL FERN
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8047
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN OYFUL FERN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
LOVELY FLOWERS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8046
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LOVELY FLOWERS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SWEETY-SWEETY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8045
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SWEETY-SWEETY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
MAGIC CIRCLE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8044
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MAGIC CIRCLE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
TWIN FLORA
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8042
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN TWIN FLORA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
OCEAN LIFE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8042
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN OCEAN LIFE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
LOVELY FLOWER
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8040
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LOVELY FLOWER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
CUTE CUTE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8039
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CUTE CUTE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
JUMPING DOLPHIN
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8038
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN JUMPING DOLPHIN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
SPRING TIME
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8036
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SPRING TIME
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
DOLPHIN SURFS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8035
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN DOLPHIN SURFS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
FISH PARADE V.2
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8066
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FISH PARADE V.2
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA
BLOOM SEASON
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PEVA LIGHTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-18
รุ่น / MODEL U 8065
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLOOM SEASON
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PEVA

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น