ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TEXTILE SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
SCP-3
SHELLY PASTELS
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7223
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SHELLY PASTELS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
AQUARIUM
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7222
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN AQUARIUM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
CIRCULAR
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7221
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CIRCULAR
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Sweet Flora
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7220
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Sweet Flora
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Marvellous
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7219
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Marvellous
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Dotty
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7218
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Dotty
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Happy Whale
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7217
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Happy Whale
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Novel
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7216
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Novel
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Kiddy
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7215
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Kiddy
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Find Art Blue
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7214
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Find Art Blue
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Classic Leave
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7213
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Classic Leave
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Ballet Dance
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7212
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Ballet Dance
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
Fantastic Sea
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7211
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Fantastic Sea
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
RECTANGLE BROWN
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7210
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN RECTANGLE BROWN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SILVER FLOWER
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7209
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SILVER FLOWER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BLACK LEAF
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7208
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLACK LEAF
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SILVER BRANCH
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7207
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SILVER BRANCH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
COLOR FISH
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7206
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN COLOR FISH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FRESHY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7205
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FRESHY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
HAPPY BUTTERFLY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7204
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN HAPPY BUTTERFLY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MAGIC SQUARE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7203
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MAGIC SQUARE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
WHISPER
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7202
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN WHISPER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FIRE SPLASH
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7201
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FIRE SPLASH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SPIRAL
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7200
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SPIRAL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SEA SQUID
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7199
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SEA SQUID
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MILANO ART
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7198
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MILANO ART
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
VIENA
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7197
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN VIENA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BUSHY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7196
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BUSHY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
AMAZING PLACE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7195
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN AMAZING PLACE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
CIRCLE PARADISE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7194
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CIRCLE PARADISE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
JOY SEA
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7193
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN JOY SEA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
GREEN PEACE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7192
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GREEN PEACE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
LUCKY FISH
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7190
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LUCKY FISH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BUTTERFLY RYLICS
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7190
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BUTTERFLY RYLICS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
LOUISE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7189
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LOUISE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FORESTTOONY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7188
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FORESTTOONY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ROUNDABOUT
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7187
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ROUNDABOUT
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
CONCEPTION
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7186
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CONCEPTION
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
GROW UP
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7185
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GROW UP
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BLOOM BLOOM
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7184
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLOOM BLOOM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
NATURAL LIFE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7183
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN NATURAL LIFE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SPRING FIELD
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7182
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SPRING FIELD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
EARTH TONE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7180
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN EARTH TONE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BLUE MAGIC
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7180
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLUE MAGIC
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
THE PANSY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7179
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE PANSY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FISH PARADISE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7178
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FISH PARADISE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
LOVELY BEAR
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7176
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LOVELY BEAR
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
CIRCLE JAZZ
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7170
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CIRCLE JAZZ
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BATH DESIGN
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7169
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BATH DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
TRAVELLING
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7168
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN TRAVELLING
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
CHARMING ART
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7166
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CHARMING ART
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BUTTERFLY PARADISE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7161
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BUTTERFLY PARADISE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
LIVELY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7160
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LIVELY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
IDEO
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7159
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN IDEO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BATH SET
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7158
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BATH SET
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ORIENTAL
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7153
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ORIENTAL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FUNNY FISHY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7150
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FUNNY FISHY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
THE PARADE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7149
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE LUCIDO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
FUN GARDEN
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7147
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE LUCIDO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
THE LUCIDO
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7146
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE LUCIDO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
THE GENUS
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7145
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE GENUS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
INTIMO
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7144
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN INTIMO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ZENITH STAR
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7143
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ZENITH STAR
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
COLORFUL BUTTERFLY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7142
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN COLORFUL BUTTERFLY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SMILE WHALE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7141
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SMILE WHALE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SWEET LEAVE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7227
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SWEET LEAVE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
CINNAMONY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7226
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CINNAMONY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
SEALIFE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7225
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SEALIFE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
ROCK STYLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น POLYFETTA-HOMETEX
รหัส / ITEM NO. SCP-3
รุ่น / MODEL A 7224
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ROCK STYLE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น