ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR MAT / พรมดักฝุ่น
พรมหญ้าเทียม 40 x 60 cms., 60 x 90 cms.
BMX-216, BMX-217
BMX-216
พรมหญ้าเทียม
รหัส / ITEM NO. BMX-216
รุ่น / MODEL GRASS MAT
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 40 x 60 cms.
วัสดุ
BMX-217
พรมหญ้าเทียม
รหัส / ITEM NO. BMX-217
รุ่น / MODEL GRASS MAT
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 60 x 90 cms.
วัสดุ