ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SHOWER HEAD / ชุดหัวฝักบัว
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
5 FUNCTIONS
KHAO YAI
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-517W
รุ่น / MODEL KHAO YAI
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
PAI
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-516W
รุ่น / MODEL PAI
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
THAM NANG NON
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-515C
รุ่น / MODEL THAM NANG NON
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
KOH PANYI
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-514C
รุ่น / MODEL KOH PANYI
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
HAT RAILAY
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-513C
รุ่น / MODEL HAT RAILAY
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
LAEM SING
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-512
รุ่น / MODEL LAEM SING
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
PHANOM RUNG
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-510
รุ่น / MODEL PHANOM RUNG
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
HAT YAI
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-508
รุ่น / MODEL HAT YAI
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
VIENG PING
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-507
รุ่น / MODEL VIENG PING
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
CHA BAH
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-506
รุ่น / MODEL CHA BAH
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
LEELAWADEE
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-505
รุ่น / MODEL LEELAWADEE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
PRANBURI
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-504
รุ่น / MODEL PRANBURI
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
ERAWAN
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-503
รุ่น / MODEL ERAWAN
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
SARIKA
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-502
รุ่น / MODEL SARIKA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
SIMILAN
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-501
รุ่น / MODEL SIMILAN
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
MONJONG-SILVER
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-519SV
รุ่น / MODEL MONJONG-SILVER
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเงิน
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
MONJAM-GOLD
ชุดหัวฝักบัว รุ่น 5 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-518GL
รุ่น / MODEL MONJAM-GOLD
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีทอง
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น