ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
PLASTIC SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำพลาสติก
ม่านห้องน้ำพลาสติก รุ่น 100% EVA LENSTEX
SCP-47
SQUARETEX
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% EVA
รหัส / ITEM NO. SCP-47
รุ่น / MODEL LX04
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SQUARETEX
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% EVA
STEAMING
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% EVA
รหัส / ITEM NO. SCP-47
รุ่น / MODEL LX03
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN STEAMING
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% EVA
SQUAREL
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% EVA
รหัส / ITEM NO. SCP-47
รุ่น / MODEL LX 02
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SQUAREL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% EVA
O-REO
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% EVA
รหัส / ITEM NO. SCP-47
รุ่น / MODEL LX 01
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN O-REO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% EVA
BLACK PEARL
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% EVA
รหัส / ITEM NO. SCP-47
รุ่น / MODEL LX05
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLACK PEARL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% EVA