ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
PLASTIC SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำพลาสติก
ม่านห้องน้ำพลาสติก รุ่น EVATEX
SCP-45
CLASSY FRESH
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 029
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CLASSY FRESH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
FLORA VIEW
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 028
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FLORA VIEW
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
ANIMAL LAND
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 027
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ANIMAL LAND
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
FISH JOURNEY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 026
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FISH JOURNEY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
ART OF STONE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 025
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ART OF STONE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
HAPPY SHEEP
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 024
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN HAPPY SHEEP
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
SHOWER ZOO
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 023
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SHOWER ZOO
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
THE CIRCLES
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 022
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE CIRCLES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
REINDEER
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 021
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN REINDEER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
JARDIN
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 020
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN JARDIN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
ILLUSION
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 019
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ILLUSION
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
RATTAN GOLD
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 018
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN RATTAN GOLD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
WOW
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 017
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN WOW
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
ROCK & ROLL
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 016
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ROCK & ROLL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
MIX
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 015
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MIX
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
SAFARI
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 013
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SAFARI
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
ANITA BROWN
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 012
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ANITA BROWN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
SIMONS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 010
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SIMONS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
RATTAN BLACK
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 009
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN RATTAN BLACK
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
RATTAN SILVER
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 008
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN RATTAN SILVER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
MARGARITAS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 007
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MARGARITAS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
OCEAN
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 006
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN OCEAN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
CACTUS GALLERY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 031
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CACTUS GALLERY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA
AUTUMNESS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น EVATEX
รหัส / ITEM NO. SCP-45
รุ่น / MODEL EVA 030
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN AUTUMNESS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก EVA

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น