ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
RAIN SHOWER SET / ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์
ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์ รุ่น 3 ระดับ
3 FUNCTIONS
RADIUS
ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์ รุ่น 3 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-9306BK
รุ่น / MODEL RADIUS
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีดำ (BLACK SERIES)
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
BEEHIVE
ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์ รุ่น 3 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-9305BK
รุ่น / MODEL BEEHIVE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีดำ (BLACK SERIES)
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
HAVANA
ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์ รุ่น 3 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-9304
รุ่น / MODEL HAVANA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
TARA
ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์ รุ่น 3 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-9303
รุ่น / MODEL TARA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
MIVA
ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์ รุ่น 3 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-9302
รุ่น / MODEL MIVA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ
DIVA
ชุดฝักบัว เรนชาวเวอร์ รุ่น 3 ระดับ
รหัส / ITEM NO. WSP-9301
รุ่น / MODEL DIVA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีโครม
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น