ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BASIN COUNTER SET / อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
NEW SERIES
SOLENTO
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-134
รุ่น / MODEL SOLENTO
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 80 x 46 x 85 cms., MIRROR : 75 x 75 cms.
วัสดุ
BUENOS AIRES
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-133
รุ่น / MODEL BUENOS AIRES
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 92 x 50 x 82 cms., MIRROR : 87 x 100 cms.
วัสดุ
GENEVA
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-132
รุ่น / MODEL GENEVA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาลเข้ม
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 70 x 45 x 22 cms., MIRROR : 40 x 70 cms.
วัสดุ
JOHANNESBURG
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-131
รุ่น / MODEL JOHANNESBURG
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 70 x 47 x 38 cms., MIRROR : 70 x 60 cms.
วัสดุ
SAINT PETERSBURG
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-130
รุ่น / MODEL SAINT PETERSBURG
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาลเข้ม
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 60 x 43 x 45 cms., MIRROR : 60 x 70 cms.
วัสดุ
BUDAPEST
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-129
รุ่น / MODEL BUDAPEST
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาลเข้ม
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 60 x 46 x 46 cms., MIRROR : 60 x 70 cms.
วัสดุ
KINGSTON
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-128
รุ่น / MODEL KINGSTON
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 93 x 50 x 49 cms., MIRROR : 80x80 cms.
วัสดุ
QUEBEC
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-127
รุ่น / MODEL QUEBEC
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 60 x 46 x 46 cms., MIRROR : 80x60 cms.
วัสดุ
MONTE CARLO
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-126
รุ่น / MODEL MONTE CARLO
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาลเข้ม
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 100 X 45 X 85 cms., MIRROR : 100 X 70 cms.
วัสดุ
PHILADELPHIA
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-125
รุ่น / MODEL PHILADELPHIA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 90 X 50 X 83 cms., MIRROR : 55 X 77 cms.
วัสดุ
FLORENCE
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-124
รุ่น / MODEL FLORENCE
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 80 X 52 X 85 cms., MIRROR : 70 X 80 cms.
วัสดุ
CASABLANCA
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-123
รุ่น / MODEL CASABLANCA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาลเข้ม
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 80 X 52 X 83 cms., MIRROR : 80 X 80 cms.
วัสดุ
BERLIN
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-122
รุ่น / MODEL BERLIN
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 60 X 42 X 85 cms., MIRROR : 50 X 80 cms.
วัสดุ
LOUISIANA
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-121
รุ่น / MODEL LOUISIANA
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาลเข้ม
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 60 X 50 X 83 cms., MIRROR : 60 X 80 cms.
วัสดุ
BUCHAREST
อ่างล้างมือ+ชุดเคาน์เตอร์พร้อมกระจก
รหัส / ITEM NO. BSCC-135
รุ่น / MODEL BUCHAREST
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CABINET : 80 x 46 x 85 cms., MIRROR : 75 x 75 cms.
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น