ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
HELLO KITTY COLLECTION / คิตตี้ คอลเลคชั่น
พรมโฟมพิมพ์ลาย คิตตี้
BM-KT19
BM-KT19
พรมโฟมพิมพ์ลาย คิตตี้
รหัส / ITEM NO. BM-KT19
รุ่น / MODEL U1
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 45 cms.
วัสดุ
BM-KT19
พรมโฟมพิมพ์ลาย คิตตี้
รหัส / ITEM NO. BM-KT19
รุ่น / MODEL F1
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 65 x 45 cms.
วัสดุ
BM-KT19
พรมโฟมพิมพ์ลาย คิตตี้
รหัส / ITEM NO. BM-KT19
รุ่น / MODEL U2
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 45 x 45 cms.
วัสดุ
BM-KT19
พรมโฟมพิมพ์ลาย คิตตี้
รหัส / ITEM NO. BM-KT19
รุ่น / MODEL F2
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 65 x 45 cms.
วัสดุ