ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
PLASTIC SHOWER ACCESSORIES / ชุดพลาสติกอเนกประสงค์ จุกสุญญากาศ
ชุดพลาสติกอเนกประสงค์ แผ่นติดหนึบสติ๊กกี้
ติดแน่น ทรงพลัง ทนนาน
BA-507
ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รหัส / ITEM NO. BA-507
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 5x13x18 cms.
วัสดุ
BA-506
ราวพาดผ้า
รหัส / ITEM NO. BA-506
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 42.5x7x7.5 cms.
วัสดุ
BA-505
ขอแขวนอเนกประสงค์ 6 ขอ
รหัส / ITEM NO. BA-505
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 42.5x5x10 cms.
วัสดุ
BA-504
ที่ใส่ของอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. BA-504
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 10x9x13.5 cms.
วัสดุ
BA-503
ชั้นวางของอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. BA-503
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 22x11.5x7.5 cms.
วัสดุ
BA-502
ที่ใส่ของอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. BA-502
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 19x9x12 cms.
วัสดุ
BA-501
จานรองสบู่
รหัส / ITEM NO. BA-501
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 3x10x7.5 cms.
วัสดุ
BA-511
ขอแขวนอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. BA-511
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 7.5x3.5x8.5 cms.
วัสดุ
BA-510
ที่แขวนกะละมังอเนกประสงค์
รหัส / ITEM NO. BA-510
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 7.5x3x9 cms.
วัสดุ
BA-509
ที่แขวนที่โกนหนวด
รหัส / ITEM NO. BA-509
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 7.5x4x7.5 cms.
วัสดุ
BA-508
ที่แขวนผ้า
รหัส / ITEM NO. BA-508
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 20x9x11.5 cms.
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น