ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
FAUCET & VALVE / ก๊อกน้ำและวาล์ว
ก๊อกล้างมือเปิด/ปิดด้วยเท้า สแตนเลส เกรด A
FOOT PEDAL FAUCET
Accessories
ก๊อกล้างมือเปิด/ปิดด้วยเท้า สแตนเลส เกรด A
รหัส / ITEM NO. Accessories
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส เกรด A
FFT-5207
ก๊อกล้างมือเปิด/ปิดด้วยเท้า สแตนเลส เกรด A
รหัส / ITEM NO. FFT-5207
รุ่น / MODEL สแตนเลส เกรด A
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส เกรด A
Image 1
ก๊อกล้างมือเปิด/ปิดด้วยเท้า สแตนเลส เกรด A
รหัส / ITEM NO. Image 1
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส เกรด A
Image 2
ก๊อกล้างมือเปิด/ปิดด้วยเท้า สแตนเลส เกรด A
รหัส / ITEM NO. Image 2
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ สแตนเลส เกรด A