ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
PLASTIC SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำพลาสติก
ม่านห้องน้ำพลาสติก รุ่น 100% PVC ACUSTEX
SCP-2
Jurney Fishes
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5127
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Jurney Fishes
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
Flower Art
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5126
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Flower Art
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
Circle Fashion
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5125
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Circle Fashion
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
Coco
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5124
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Coco
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
Sand World
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5123
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Sand World
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
Style Green
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5122
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN Style Green
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
LA ROSE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5121
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LA ROSE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
ART DIMENSION
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5120
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ART DIMENSION
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
AQUARIUM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5119
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN AQUARIUM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MOLLUSE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5118
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MOLLUSE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MOSIAC
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5117
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MOSIAC
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
AMAZING BUTTERFLY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5116
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN AMAZING BUTTERFLY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
COLORFUL FLOWER
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5115
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN COLORFUL FLOWER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
IN SQUARE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5114
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN IN SQUARE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
LINERY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5113
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LINERY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
SEA SEA
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5112
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SEA SEA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
AUTUMN FRESH
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5111
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN AUTUMN FRESH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
STRIPE UP
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5110
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN STRIPE UP
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
LIGHT HOUSE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5108
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN LIGHT HOUSE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
CIRCULAR
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5107
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CIRCULAR
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
THE VILLAGE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5106
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN THE VILLAGE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
FRESH DAISY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5105
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FRESH DAISY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
DAILY RELAX
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5104
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN DAILY RELAX
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
SWIMMING POOL
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5103
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SWIMMING POOL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
GRACEFUL FLOWER
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5102
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GRACEFUL FLOWER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MYSTERY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5101
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MYSTERY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
IDEAL MOSAIC
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5100
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN IDEAL MOSAIC
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
FLYING FREEDOM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5099
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FLYING FREEDOM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MERRY FLOWER
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5098
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MERRY FLOWER
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MARINE WORLD
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5091
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MARINE WORLD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
BEAUTY ACCESSORIES
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5087
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BEAUTY ACCESSORIES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
CORAL SEA
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5085
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN CORAL SEA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
TROPICAL PARROT
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5083
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN TROPICAL PARROT
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
BATH.COM
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5081
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BATH.COM
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
GIRAFFE SAFARI
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5075
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GIRAFFE SAFARI
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
WAVY DOLPHINS
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5074
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN WAVY DOLPHINS
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
FISHY VARIETY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5073
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FISHY VARIETY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
HOLIDAY
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5072
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN HOLIDAY
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
ICE BEAR
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5071
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN ICE BEAR
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
SPRING UP
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5070
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SPRING UP
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
NICE PETUNIA
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5069
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN NICE PETUNIA
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
SAND WORLD
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5068
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SAND WORLD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
PLAYING WHALE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5067
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN PLAYING WHALE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
DATE & TIME
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5066
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN DATE & TIME
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
WONDER FISH
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5064
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN WONDER FISH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MY STYLE PINK
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5063P
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MY STYLE PINK
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MY STYLE BLUE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5063B
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MY STYLE BLUE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
STYLE FOREVER PINK
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5062P
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN STYLE FOREVER PINK
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
STYLE FOREVER BLUE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5062B
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN STYLE FOREVER BLUE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
FISHY WORLD
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5061
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN FISHY WORLD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
SEA WALL
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5060
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN SEA WALL
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MOSAIC PLOT BLUE
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5059B
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MOSAIC PLOT BLUE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
MOSAIC PLOT PINK
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5059P
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MOSAIC PLOT PINK
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
PENGUIN WORLD
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5058
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN PENGUIN WORLD
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
BABY BATH
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5036
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BABY BATH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC
COLORFUL FISH
ม่านห้องน้ำพลาสติกรุ่น 100% PVC ACUSTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-2
รุ่น / MODEL B 5031
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN COLORFUL FISH
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ พลาสติก 100% PVC

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น