ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SOAP DISPENSER / ที่กดสบู่
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ (อัตโนมัติ)
AUTOMATIC ALCOHOL DISPENSER
DP-128
เครื่องจ่ายสบู่เหลวและแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (ชนิดเจล/ชนิดน้ำ)
รหัส / ITEM NO. DP-128
รุ่น / MODEL เครื่องจ่ายสบู่เหลวและแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (ชนิดเจล/ชนิดน้ำ)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 600 ml.
วัสดุ
DP-127
เครื่องจ่ายโฟมล้างมืออัตโนมัติ (ชนิดโฟม)
รหัส / ITEM NO. DP-127
รุ่น / MODEL เครื่องจ่ายโฟมล้างมืออัตโนมัติ (ชนิดโฟม)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 1,000 ml.
วัสดุ
DP-126
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (ชนิดน้ำ)
รหัส / ITEM NO. DP-126
รุ่น / MODEL เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (ชนิดน้ำ)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 1,000 ml.
วัสดุ
DP-125
เครื่องจ่ายสบู่เหลวและแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (ชนิดเจล)
รหัส / ITEM NO. DP-125
รุ่น / MODEL เครื่องจ่ายสบู่เหลวและแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (ชนิดเจล)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 1,000 ml.
วัสดุ