ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SOAP DISPENSER / ที่กดสบู่
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
1 CHAMBER
DP-121C
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-121C
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 320 ml.
วัสดุ
DH-800-1
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-800-1
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 380 ml.
วัสดุ
DH-700-1W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-700-1W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 ml.
วัสดุ
DH-700-1VP
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-700-1VP
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 ml
วัสดุ
DH-600-W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-600-W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 580 ml.
วัสดุ
DH-500W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-500W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 ml.
วัสดุ
DH-200-1
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-200-1
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 350 ml.
วัสดุ
WF-021
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. WF-021
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 1,000 ml.
วัสดุ
WF-007
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. WF-007
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 ml.
วัสดุ
DP-120W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-120W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 1,000 ml.
วัสดุ
DP-118-1W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-118-1W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 380 ml.
วัสดุ
DP-117C
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-117C
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 400 ml.
วัสดุ
DP-117W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-117W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 400 ml.
วัสดุ
DP-111W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-111W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 400 ml
วัสดุ