ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SOAP DISPENSER / ที่กดสบู่
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
2,3 CHAMBERS
DP-122
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-122
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 400 X 3 ml.
วัสดุ
DP-119-2W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-119-2W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 480 X 2 ml.
วัสดุ
DP-118-2W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DP-118-2W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 380 X 2 ml.
วัสดุ
DH-800-2
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-800-2
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 380 X 2 ml.
วัสดุ
DH-700-2W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-700-2W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 X 2 ml.
วัสดุ
DH-700-2VP
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-700-2VP
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 X 2 ml.
วัสดุ
DH-200-2
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH-200-2
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 350 X 2 ml.
วัสดุ
DH700-3W
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH700-3W
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีขาว
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 X 3 ml.
วัสดุ
DH700-3VP
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
รหัส / ITEM NO. DH700-3VP
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเทา
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 X 3 ml.
วัสดุ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น