ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SOAP DISPENSER / ที่กดสบู่
ที่จ่ายสบู่เหลวแบบโฟม
FOAM SOAP
DP-124
ที่จ่ายสบู่เหลวแบบโฟม
รหัส / ITEM NO. DP-124
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 1,000 ml.
วัสดุ
DP-123
ที่จ่ายสบู่เหลวแบบโฟม
รหัส / ITEM NO. DP-123
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) CAPACITY : 500 ml.
วัสดุ