ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TEXTILE SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น STYLIST, LUXURY, MIRACLE
SCP-53,54,55
MIRACLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น MIRACLE
รหัส / ITEM NO. SCP-55
รุ่น / MODEL MI-04
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MIRACLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น MIRACLE
รหัส / ITEM NO. SCP-55
รุ่น / MODEL MI-03
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
LUXURY
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น LUXURY
รหัส / ITEM NO. SCP-54
รุ่น / MODEL LU-01
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
STYLIST
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น STYLIST
รหัส / ITEM NO. SCP-53
รุ่น / MODEL ST-01
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MIRACLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น MIRACLE
รหัส / ITEM NO. SCP-55
รุ่น / MODEL MI-06
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MIRACLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น MIRACLE
รหัส / ITEM NO. SCP-55
รุ่น / MODEL MI-05
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MIRACLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น MIRACLE
รหัส / ITEM NO. SCP-55
รุ่น / MODEL MI-02
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MIRACLE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น MIRACLE
รหัส / ITEM NO. SCP-55
รุ่น / MODEL MI-01
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า