ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TEXTILE SHOWER CURTAIN / ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
SCP-56
BEIGE STRIPES
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-56
รุ่น / MODEL SM-01 (M)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BEIGE STRIPES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.200 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BEIGE STRIPES
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-56
รุ่น / MODEL SM-01
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BEIGE STRIPES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
DELIGHT
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-56
รุ่น / MODEL SM-05
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN DELIGHT
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BLUE LINE
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-56
รุ่น / MODEL SM-04
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLUE LINE
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
MAI THAI
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-56
รุ่น / MODEL SM-03
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN MAI THAI
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BLUE STRIPES
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-56
รุ่น / MODEL SM-02 (M)
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLUE STRIPES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.200 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า
BLUE STRIPES
ม่านห้องน้ำเนื้อผ้า รุ่น SMARTTEX
รหัส / ITEM NO. SCP-56
รุ่น / MODEL SM-02
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN BLUE STRIPES
ขนาด (โดยประมาณ) W.180 x H.180 cms.
วัสดุ เนื้อผ้า

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น