ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
FAUCET & VALVE / ก๊อกน้ำและวาล์ว
ก๊อกน้ำ ทองเหลือง รุ่น ก๊อกผสม เกรด A
BATH MIXER
ใช้สำหรับน้ำร้อน-น้ำเย็น
FMX-2203
ก๊อกน้ำทองเหลือง รุ่น ก๊อกผสม เกรด A
รหัส / ITEM NO. FMX-2203
รุ่น / MODEL ทองเหลือง เกรด A
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ ทองเหลือง
FMX-2202
ก๊อกน้ำทองเหลือง รุ่น ก๊อกผสม เกรด A
รหัส / ITEM NO. FMX-2202
รุ่น / MODEL ทองเหลือง เกรด A
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ ทองเหลือง
FMX-2201T
ก๊อกน้ำทองเหลือง รุ่น ก๊อกผสม เกรด A
รหัส / ITEM NO. FMX-2201T
รุ่น / MODEL ทองเหลือง เกรด A
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ ทองเหลือง
FMX-2201
ก๊อกน้ำทองเหลือง รุ่น ก๊อกผสม เกรด A
รหัส / ITEM NO. FMX-2201
รุ่น / MODEL ทองเหลือง เกรด A
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ ทองเหลือง
FX-2101
ก๊อกน้ำทองเหลือง รุ่น ก๊อกผสม เกรด A
รหัส / ITEM NO. FX-2101
รุ่น / MODEL ทองเหลือง เกรด A
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ ทองเหลือง
FMX-2204
ก๊อกน้ำทองเหลือง รุ่น ก๊อกผสม เกรด A
รหัส / ITEM NO. FMX-2204
รุ่น / MODEL ทองเหลือง เกรด A
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ)
วัสดุ ทองเหลือง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าของ WSP เท่านั้น