ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
BATH MAT / พรมยางกันลื่น
พรมยาง PVC กันลื่น รุ่น ดอทสไตล์ 35.5 x 68.5 cms.
BMP-209
GREY
พรมยาง PVC กันลื่น รุ่น ดอทสไตล์
รหัส / ITEM NO. BMP-209
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN GREY
ขนาด (โดยประมาณ) 35.5 x 68.5 cms.
วัสดุ
DARK BLUE
พรมยาง PVC กันลื่น รุ่น ดอทสไตล์
รหัส / ITEM NO. BMP-209
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN DARK BLUE
ขนาด (โดยประมาณ) 35.5 x 68.5 cms.
วัสดุ