ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
MICRO FIBER MAT / ไมโครไฟเบอร์
พรมเช็ดเท้า ไมโครไฟเบอร์ รุ่น ลายรังผึ้ง
BM-222
BM-222/GREEN
พรมเช็ดเท้า ไมโครไฟเบอร์ รุ่น ลายรังผึ้ง
รหัส / ITEM NO. BM-222
รุ่น / MODEL GREEN
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเขียว
ขนาด (โดยประมาณ) 65 x 45 cms.
วัสดุ ไมโครไฟเบอร์
BM-222/BROWN
พรมเช็ดเท้า ไมโครไฟเบอร์ รุ่น ลายรังผึ้ง
รหัส / ITEM NO. BM-222
รุ่น / MODEL BROWN
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำตาล
ขนาด (โดยประมาณ) 65 x 45 cms.
วัสดุ ไมโครไฟเบอร์