ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR MAT / พรมดักฝุ่น
พรมอัดเรียบ
BMX-205
BMX-205
พรมอัดเรียบ
รหัส / ITEM NO. BMX-205
รุ่น / MODEL
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN
ขนาด (โดยประมาณ) 2 x 25 m.
วัสดุ
BMX-205/GREEN
พรมอัดเรียบ
รหัส / ITEM NO. BMX-205
รุ่น / MODEL [GN]
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเขียว
ขนาด (โดยประมาณ) 2 x 25 m.
วัสดุ
BMX-205/GREY
พรมอัดเรียบ
รหัส / ITEM NO. BMX-205
รุ่น / MODEL [G]
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีเทา
ขนาด (โดยประมาณ) 2 x 25 m.
วัสดุ
BMX-205/RED
พรมอัดเรียบ
รหัส / ITEM NO. BMX-205
รุ่น / MODEL [R]
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีแดง
ขนาด (โดยประมาณ) 2 x 25 m.
วัสดุ
BMX-205/BLUE
พรมอัดเรียบ
รหัส / ITEM NO. BMX-205
รุ่น / MODEL [B]
สี / ลาย / COLOUR / DESIGN สีน้ำเงิน
ขนาด (โดยประมาณ) 2 x 25 m.
วัสดุ