ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
DOOR MAT / พรมดักฝุ่น
พรมหญ้าเทียม 40 x 60 cms., 60 x 90 cms.
BMX-216, BMX-217
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น เวลคัม 40 x 60 cms.
BMX-201
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น เวลคัม 60 x 90 cms.
BMX-204
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น เวลคัม 120 x 180 cms.
BMX-212
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีอี แนปปิ้ง แมท
BMX-206
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีพี ลูบ แมท
BMX-207
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 40 x 60 cms.
BMX-208
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 60 x 90 cms.
BMX-213
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ดับเบิ้ล ลิป แมท 120 x 180 cms.
BMX-214
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น ไวนิล คัลเลอร์ฟู แมท
BMX-209
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีวีซี คราฟติ้ง แมท 45x75 cms.
BMX-210
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า รุ่น พีวีซี คราฟติ้ง แมท 40x60 cms.
BMX-215
พรมดักฝุ่น รุ่น SPIDER MAT
BM-100
พรมดักฝุ่น รุ่น WORM MAT
BM-102
พรมอัดเรียบ
BMX-205
พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า
BM-217