ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
COTTON BATH MAT / พรมคอตต้อน
พรมคอตต้อน รุ่น พรมเดี่ยว 45 x 65 cms.
BM-227,228
พรมคอตต้อน รุ่น เชนนิล 40 x 60 cms.
BM-216
พรมคอตต้อน รุ่น พรมเดี่ยว 45 x 75 cms.
BM-110
พรมคอตต้อน รุ่น พรมคู่ 45 x 45, 45 x 75 cms.
BM-111
พรมคอตต้อน รุ่น เดี่ยวขนาดยาว 45 x 120 cms.
BM-112
พรมคอตต้อน รุ่น ดีไซน์ซอฟท์ 45 x 75 cms.
BM-206