ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
SOAP DISPENSER / ที่กดสบู่
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ (อัตโนมัติ)
AUTOMATIC ALCOHOL DISPENSER
ที่กดสบู่เหลว แบบ 1 ช่อง
1 CHAMBER
ที่กดสบู่เหลว แบบ 2,3 ช่อง
2,3 CHAMBERS
ที่จ่ายสบู่เหลวแบบโฟม
FOAM SOAP