ผ้าม่านห้องน้ำ
Our Products
TISSUE BOX / กล่องใส่ทิชชู่
ที่ใส่ทิชชู่และถังขยะสแตนเลส 304
Stainless Steel 304
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 304
Stainless Steel 304
ที่ใส่ทิชชู่สแตนเลส 201
Stainless Steel 201
กล่องใส่ทิชชู่ รุ่น ม้วนใหญ่
TP-111
กล่องใส่ทิชชู่ รุ่น ม้วนเล็ก
TP-113,117
กล่องใส่ทิชชู่ รุ่น ชนิดแผ่น
TP-118,119
กล่องใส่กระดาษเช็ดหน้าอเนกประสงค์
TP-114,115